Wist u dat wanneer er onopzettelijk waterschade wordt veroorzaakt aan uw huurwoning, u in veel gevallen aanspraak kunt maken op uw inboedelverzekering? Nu wordt bij schade vaak gedacht dat onze woonstichting daar verantwoordelijk voor is, maar veelal dekt uw inboedelverzekering de schade.

Waterschade bij lekkage ontstaat vaak door een breuk of verstopping in een leiding, het springen van een leiding, een plotseling optredend defect of hevige regenval. Schade als gevolg van een lekkage wordt vaak gedekt door de inboedelverzekering. De verzekering keert echter uitsluitend uit wanneer het ontstaan van de lekkage niet uw schuld is of veroorzaakt wordt door nalatigheid. Er is sprake van nalatigheid als u bijvoorbeeld de waterleiding niet aftapt voor u op vakantie gaat of het raam open laat staan bij hevige regenval. Ook schade die ontstaat tijdens bouwwerkzaamheden wordt vaak niet gedekt, maar is mogelijk wel te verhalen op de aansprakelijkheidsverzekering van het bouw- of klusbedrijf.

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering dekt schade aan spullen in huis die zoals dit in verzekeringsjargon heet ‘niet aard- en nagelvast’ zitten, dus ook schade aan bijvoorbeeld behang of sauswerk. In het algemeen vallen hieronder brandschade, bliksemschade, ontploffing, inbraak, gewelddadige beroving, stormschade, schroeischade smeltschade en dus ook waterschade waaronder lekkage.

Typen lekkage specifieke schade die, mits buiten uw schuld om, ontstaan zijn en gedekt worden onder inboedelverzekering zijn de volgende:

  • Schade als gevolg van lekkage van dak, dakgoot of bovengrondse afvoerpijp in huis.
  • Schade als gevolg van lekkage van de centrale verwarming (cv), waterleidingen en aanverwante installaties.
  • Schade als gevolg van bevriezing aan de centrale verwarming of waterleidingbuizen.
  • Andere onderdelen van de woning.

Hoe claim je schade als gevolg van lekkage?

Zoals met alle soorten schade waarvoor u bij uw verzekering een claim indient moet deze goed gedocumenteerd en via de juist formulieren ingediend worden. Een schadeformulier kunt u doorgaans downloaden via de website van uw verzekeraar of telefonisch aanvragen. Wanneer de schade eenvoudig in te schatten is dan dient u deze met bonnen of rekeningafschriften te onderbouwen. Het is altijd verstandig om ook foto’s of filmpjes te maken van de schade. Maak dit allemaal zo snel mogelijk na het ontstaan van de schade in orde.

Het kan zijn dat de schade erg groot is of dat moeilijk is vast te stellen wat de omvang is. In dat geval stuurt de verzekeraar vaak een eigen schade-expert om de schade op te nemen en hiervan een rapport op te maken.

Huurdersbelang

Dan is er ook nog zoiets als ‘huurdersbelang’ wat ook onder de inboedelverzekering valt. Hieronder wordt verstaan: alles wat u zelf in een huurwoning hebt aangebracht. Denk aan behang of sauswerk op de muren, een aanbouw aan de woning of een schuur in de tuin die door uzelf is gezet. Zo valt een zelf gekochte en geplaatste keuken ook onder het huurdersbelang.

Let op: dekkingen kunnen per verzekering verschillen. Bovengenoemde zaken zijn over het algemeen van toepassing op de meeste polissen. Uw polis kan echter soberder of juist uitgebreider zijn. De inboedelverzekering kent vaak twee dekkingsvarianten: de extra uitgebreide dekking en de allriskdekking. De laatstgenoemde is het meest uitgebreid en dekt schade als gevolg van ‘elk plotseling onheil’.

Bekijk voor het afsluiten van een verzekeringspolis dus eerst alle details met betrekking tot de dekking (en huurdersbelang) zodat u niet voor verrassingen komt te staan.