Het doel van het ventileren van de woning is om frisse lucht binnen te laten, maar zeker ook om vocht dat ontstaat door koken, gebruik van de badkamer en bewonen van de woning, naar buiten te laten. Vaak wordt gedacht dat vocht van buiten naar binnen komt, maar vocht komt juist ook van binnenuit. Per adres kan per dag wel zo’n 10 tot 15 liter water in de vorm van leefvocht c.q. waterdamp ontstaan. U kunt teveel vocht in huis opmerken als het binnen ‘drukkend’ aanvoelt en de temperatuur hoog is. Ook het beslaan van ruiten is een duidelijke indicatie. Wij adviseren dan ook om uw woning elke dag te ventileren.

Hoe kunt u een te hoog condensatievocht herkennen?

De hoogte van condensatievocht verschilt per woning. Het aantal personen kan van invloed zijn, maar ook een open of gesloten keuken heeft invloed op het condensatievocht in de woning.

U kunt teveel vocht in huis opmerken als het binnen ‘drukkend’ aanvoelt en de temperatuur hoog is. Ook het beslaan van ruiten is een duidelijke indicatie. Ook heeft de buitentemperatuur invloed op de luchtvochtigheid in huis. Uit onderstaande tabel valt op te merken dat de “ideale” luchtvochtigheid tijdens zomer en winter verschillend is. Als vuistregel geldt dat bij kamertemperatuur de relatieve vochtigheid tussen de 40 en 70% ligt. In de winter is dit maximaal 41%, in de zomer 75%.

Is het buiten en binnen Dan is de relatieve vochtigheid
-10 graden 20 graden 41%
   0 graden 20 graden 56%
+10 graden 20 graden 75%

Wij adviseren om de woning elke dag te ventileren. In de ochtend of na gebruik van de slaapvertrekken en voor u naar bed gaat de leefvertrekken zoals de woonkamer. U kunt het beste ventileren door twee ramen tegenover elkaar open te zetten. Zet u de ramen aan één kant van de woning open dan noemen we dit ‘luchten’ en dan duurt het langer voordat het vocht verdwijnt. Eenmaal per dag gedurende 20 minuten ventileren is voldoende. Vocht en/of stoom na het bad/douchen dient direct door middel van het raam of ventilatiesysteem naar buiten te worden geleid en niet via de badkamerdeur het huis in. Zet tijdens het ventileren de kachel laag of de thermostaat van de CV op 15˚C.

Bij ernstige vochtproblemen kan er schimmel ontstaan en zal de beglazing aan de binnenzijde voortdurend beslagen zijn, ook bij dubbelglas. In dit geval is het noodzakelijk om gedurende de gehele dag te ventileren. Maak bewust gebruik van uitzetraampjes, ventilatieroosters,  ventilatiesystemen en bijvoorbeeld ventilatie openingen op de zolder verdieping. De verwarming zet u in het geval van ernstige vochtproblemen niet lager. Koude lucht kan namelijk minder waterdamp bevatten dan warme lucht. Ook zou u ervoor kunnen kiezen om uw slaapkamerraam ’s nachts op een kier te zetten.

Ventilatie en energiebesparing

Het is onjuist om te denken dat op stookkosten bespaard kan worden door niet te ventileren. Door niet of niet goed te ventileren word uw woning vochtig, vooral omdat het ‘leefvocht’ de woning niet uit kan. Hierdoor duurt het opwarmen van de woning langer omdat een vochtige woning moeilijker opwarmt.

Wat als het toch vochtig blijft?

Ventileert u volgens de instructies maar blijft uw woning vochtig? Mogelijk is er sprake van één van onderstaande punten:

  • De temperatuur in de woning is te laag , (bijv. 13-15˚C), zodat het vocht niet volledig verdampt en dus niet weg te ventileren is
  • De ventilatiekanalen van uw woning zijn verstopt
  • In de woning wordt zoveel vocht geproduceerd, waardoor zelfs goed ventileren geen effect heeft

Praktische tips

  1. Al wordt de woning overdag niet gebruikt, zorg ervoor dat het niet te koud wordt. Laat ook ’s nachts de temperatuur niet onder de 15 à 16˚C komen.
  2. Tijdens het koken – en zeker nog een kwartier erna – ventileren om het vrijgekomen vocht uit de woning te krijgen. Laat ook altijd verslucht toe tijdens bij gebruik van uw kooktoestel
  3. Ventileer tijdens het douchen en een half uur daarna (ook als het koud is) met een vingerdikke opening in het uitzetraam. Sluit de douchedeur zodat de waterdampen zich niet verplaatsen naar de overige vertrekken. Laat de ventilatievoorziening in de badcel geopend tot de badkamer goed droog is, daarna sluit u pas het raam zodat het vertrek weer op temperatuur kan komen.
  4. In een vochtig huis is het aan te bevelen om meubelen vrij van de buitenmuren te zetten.
  5. Bij meerdere personen in een kamer is het gewenst een raampje open te laten.
  6. Een kruipruimte kan erg vochtig zijn. Zorg dat de ventilatie openingen aan de buitenzijde van de woning open zijn en vrij toegankelijk. Dus geen planten of afdichting aanbrengen voor de roosters. Let er ook op dat de roosters niet worden afgedicht door te hoog straatwerk.

We hopen dat u met deze informatie weet wat u kunt doen om vochtoverlast in uw woning te voor komen. Heeft u aanvullende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.