Huurverhoging 2022

Met ingang van 1 juli 2022 worden de huren verhoogd. Dit jaar is er een speciale huurverhoging voor huurders met een relatief lage huur. Ook is er een nieuwe vorm van inkomensafhankelijke huurverhoging. Wat de huurverhoging voor u wordt hangt dus af van verschillende factoren.

Voor 1 mei 2022 kunt u de brief voor de huurverhoging per 1 juli 2022 tegemoet zien. In de brief staat naast uw huurverhogingspercentage ook een uitleg hoe dit percentage berekend is. In de tabel met het huurverhogingsvoorstel ziet u precies wat er verhoogd wordt vanaf 1 juli 2022.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging

Bent u het niet eens met de voorgestelde verhoging van de kale huurprijs? Dan kunt u vóór 1 juli 2022 bezwaar maken door bij ons een bezwaarschrift in te dienen. Wij beoordelen dan of uw bezwaar terecht is. Daar ontvangt u schriftelijk een bericht van.

Bent u het niet eens met ons antwoord op uw bezwaar? Dan vragen wij de Huurcommissie, een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt, om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging. Wij kunnen dit verzoek tot zes weken na de ingangsdatum van de huurverhoging, dus vóór 12 augustus 2022, indienen bij de Huurdercommissie.

Geen bezwaar, maar niet betalen

Heeft u géén bezwaarschrift ingediend bij ons, maar betaalt u de huurverhoging niet? Dan ontvangt u vóór 12 augustus 2022 een aangetekende brief van ons met daarin nogmaals het voorstel tot huurprijsverhoging. U heeft dan de mogelijkheid om zelf,  vóór 1 oktober 2022, de Huurcommissie te verzoeken een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging. Laat u deze termijn voorbij gaan? Dan bent u gebonden aan de nieuwe huurprijs.

Wij willen u er op wijzen dat onderhoudsklachten geen reden zijn tot het indienen van een bezwaar tegen de huurverhoging. Voor onderhoudsklachten kunt u telefonisch contact met ons opnemen van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur op telefoonnummer (0181) 668222.

Meer informatie

Meer informatie over bezwaar maken tegen de huurverhoging en het formulier ‘Bezwaarschrift huurverhoging’, vindt u op www.huurcommissie.nl. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 1400 (Informatie Rijksoverheid).