Huurverhoging 2020

We maken met elkaar een bijzondere tijd door. Ondanks dat we allemaal zoveel mogelijk thuis blijven en thuis werken gaan sommige zaken toch gewoon door. Zo is of wordt binnenkort bij u het huurverhogingsvoorstel bezorgd. Wij hebben ervoor gekozen om dit gewoon door te laten gaan omdat het huurverhogingsvoorstel, wettelijk twee maanden van te voren, dus voor 1 mei 2020, moet worden verstuurd.

Gelet op de omstandigheden heeft onze koepelorganisatie geadviseerd om de huurverhoging per 1 juli 2020 in te laten gaan en om eventueel zelf maatwerk te bepalen. Dat hebben wij gedaan door voor ruim 1.000 huurders met een laag inkomen of behorend tot de uitzonderingsgroep, een lager percentage te bepalen. Voor de andere huurders is de huurverhoging gematigd tot het inflatiepercentage.

Mocht deze crisis bij u sociale en/of financiële problemen veroorzaken, neem dan vooral contact met ons op. In deze tijden mag u rekenen op extra maatwerk, dat van huurder tot huurder zal verschillen.

Tenslotte willen we u vragen om rekening te blijven houden met de regels die nu gelden. Houd afstand van elkaar en blijf zo veel mogelijk thuis. Wij doen dit ook en werken dus nog steeds zoveel mogelijk vanuit huis. Wel blijven we op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur bereikbaar zoals u dat van ons gewend bent.

We wensen u nogmaals veel sterkte.

Woonstichting De Zes Kernen en medewerkers