Hieronder vindt u diverse publicaties van onze woningstichting, zoals het jaarverslag, de prestatieafspraken en het visitatierapport.

Jaarverslag 2018

Benieuwd naar ons bestuurs- en volkshuisvestelijk verslag over het afgelopen jaar?
Download hier ons jaarverslag 2018.

Prestatieafspraken

De gemeente legt afspraken met huurdersverenigingen en woningcorporaties over wie welke bijdrage levert aan het volkshuisvestelijk beleid van de gemeente vast in prestatieafspraken. Deze afspraken worden elk jaar geactualiseerd.  Hieronder kunt u de prestatieafspraken per gemeente downloaden.

Prestatieafspraken 2020 Gemeente Hellevoetsluis 
Prestatieafspraken 2020 Gemeente Nissewaard

Visitatierapport

De woningwet verplicht woningcorporaties om minimaal eens per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Aan de hand van opgaven wordt tijdens de visitatie gekeken naar onze maatschappelijke prestaties in de afgelopen vier jaar. Ook wordt gekeken in hoeverre onze ambities passen bij de opgaven in het werkgebied. Belanghebbenden, zoals de huurdersvereniging, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties, kunnen aangeven in hoeverre ze tevreden zijn met onze woonstichting corporatie op het gebied van de maatschappelijke prestaties, de relatie en de mate van invloed die zij hebben op het beleid. In 2019 wordt de visitatie uitgevoerd over de periode 2015 – 2018.

Download hier ons visitatierapport over de periode 2011 – 2014

 

Wilt u meer informatie over onze Governance? Klikt u dan hier of neem telefonisch contact op met ons directiesecretariaat (0181) 668 225.